Vítáme Vás na webových stránkách Městského informačního centra Varnsdorf.

 

Od 1. 7. 2014 provozuje MIC Varnsdorf na základě rozhodnutí zřizovatele Městská knihovna Varnsdorf.

Město Varnsdorf je ze tří stran obklopeno hranicí se Spolkovou republikou Německo. Město má průmyslový, ale zároveň i zahradní charakter. Dosud je znát původní rozptýlený vesnický půdorys tvořící unikátní urbanistický celek. 

Kdysi největší vesnice Rakouska-Uherska, která vznikla sloučením několika osad, byla v roce 1868 povýšena na město.

K Varnsdorfu je od r. 1980 administrativně připojena náhorní obec Studánka.