V roce 1924 zavedla firma Kunert und Söhne (Kunert a synové) výrobu dámských punčoch. Jejich podnikání bylo velmi úspěšné, a tak již v roce 1928 postavili první výškovou osmipatrovou budovu s věží vysokou 36 m (ul. Bratislavská 2166). V letech 1929-1934 vyrostly okolo další šestipatrové tovární budovy.

Ze středně velké rodinné firmy s 20 zaměstnanci a denní produkcí 300 párů punčoch se stala největší firma vyrábějící punčochové zboží v Evropě se 4500 zaměstnanci a denní produkcí 110 000 párů punčoch (rok 1939). Firma dodávala zboží do téměř všech evropských států a do zámoří. Po roce 1945 znárodněna, vznikla firma ELITE, která pak byla v 90. letech opět privatizována.