Po rozsáhlé revitalizaci v roce 2017 je místo jako stvořené pro chvilky relaxace a oddechu. Ať již využijete 1,5 km dlouhou stezku kolem rybníka nebo travnatopísečnou pláž s pozvolným vstupem do vody osázenou ručně vyřezávanými funkčními dekoracemi nebo se osvěžíte koupáním (doporučujeme půjčit si paddleboard na tel.: 606 096 821). Nedaleko se také nachází lesní Josefova studánka a dva památníky z dob Rakouska-Uherska.

Jedná se o chovný rybník. Koupání je zde na vlastní nebezpečí. Rozloha rybníku je cca 8 ha.

První zmínka o rybníku je z roku 1947, kdy investičním záměrem byla výstavba rekreačního rybníka s kompletním zázemím. Na výstavbu bylo později od JZD zabráno 62 polí a 28 luk, pastvin, zahrad a jedna drůbežárna - celkem 345.133 m2. V roce 1958 bylo o stavbě sportovně-rekreačního areálu definitivně rozhodnuto. Byl zpracován a odsouhlasen projekt a byly zahájeny přípravné práce. Ze zápisů v kronice města se dočteme, že v roce 1959 byly dokončeny těžké strojové práce, v roce 1960 byla dokončena úprava rekreačního areálu. Na jaře roku 1961 byly zastřešeny kabiny. Pro rekreační areál se brzy vžil název Mašíňák (nebo také Rio Mašíno, zkráceně Rio) po svém duchovním otci, tehdejším předsedovi národního výboru Josefu Mašínovi. 

Zdroj: https://www.varnsdorf.cz/cz/seznamy_zprav/ruzne-aktuality/historie-soucasnost-varnsdorfskeho-rybniku.html

Otevírací doba

Celoročně