Okruh po Varnsdorfu číslo 3

Hlavní cíle: Červený kostel, Elite, výhled od vysílače, Včelí stezka

Délka trasy: cca 8 km (od MIC k MIC)

Čas trasy: 4 hodiny s přestávkou na oběd 

Občerstvení po cestě: Restaurace V Parku (u knihovny), jinak bez občerstvení

Kočárek: NE (ANO - pokud půjdete jinou cestou k vysílači, např. po Raisově ulici)

Kolo: Ano, polní cesta k vysílači nebo po Raisově ulici

Od Městského informačního centra Varnsdorf se vydáte směrem k poště a dále po ulici T. G. Masaryka. V této ulicie je mnoho krásných historických staveb. Hned po pár metrech napravo uvidíte Eltisovu vilu, čp. 2180. Jedná se o funkcionalistickou vilu postavenou v letech 1927 – 1928 (architekt Hans Richter). V současnosti v ní sídlí mateřské škola ,,Stonožka‘‘. Hned vedle stojí další funkcionalistická vila, tzv. Heldova vila postavená v roce 1933  (architekt Otto Fleischer). V téže ulici je už z dálky viditelná věž tzv. Červeného kostela. Evangelický kostel byl postaven v novogotickém slohu a vysvěcen v roce 1905. Je to unikátní sakrální stavba postavená z glazurovaných červených cihel a je chráněna jako kulturní památka. V současné době probíhá sanace objektu, který byl odsvěcen a bude sloužit k pořádání kulturních akcí.

Pokračujte dále ulicí T.G. Masaryka a na křižovatce odbočte doprava do ulice Východní, která dále mění název na ulici Bratislavskou. V této ulici se seznámíte s Varnsdorfem - bývalým centrem textilního průmyslu. V Bratislavské ulici můžete obdivovat budovy firmy Elite (původně Kunert). Firma postavila ve Varnsdorfu v roce 1928 první mrakodrap - 36 m vysokou věž. V budově dnes sídlí škola. 

Malá exkurze do historie:

„Význam Varnsdorfu tkví v textilním průmyslu, jehož počátky s pěstováním lnu spadají již do 13. století. Když císař Josef II. povolil dovoz bavlny, patřil Varnsdorf k prvním městům, které začalo bavlnu zpracovávat. V roce 1799 zde bylo 35 textilních obchodníků a továrníků, v roce 1840 již 189 „manufakturistů“. Světoznámé se město stalo především výrovou bavlněných barchetů, sypkoviny, manšestrů,  piké, sametů, kalhotovin  a dalších druhů látek. Město se též nazývalo „Malý Manchester“.  Začátkem 20. století bylo ve Varnsdorfu 160 textilních továren. V této době měl Varnsdorf téměř 23 000 obyvatel, z toho se hlásilo k české národnosti méně než 2 000. S rozvojem textilního průmyslu se rozvíjel i strojírenský průmysl. V roce 1926 vznikla sloučením odborných tkalcovských škol ve Varnsdorfu, Rumburku a Šluknově státní odborná škola pro tkalcovství pro celé Nizozemí a získala tak zvláštní hodnotu. Většina firem často měnila své názvy, ale dochovala se až do současné doby.“ (Zdroj: Textile Geschichte entlang der Grenze / Textilní historie podél hranic. Seifhennersdorf im November 2012 / Varnsdorf v listopadu 2012)

 

  • 1777 - založena firma G. A. Frölich AG, v roce 1927 měla již 1 200 zaměstnanců, v současnosti se firma jmenuje Velveta a.s. a svůj název získala produkováním bavlněných sametů (Velvets).
  • 1924 - firma Kunert und Söhne (Kunert a synové) zavedla výrobu dámských punčoch. Z malé rodinné firmy s 20 zaměstnanci a denní produkcí 300 párů punčoch se v roce 1939 stala světoznámá  firma s 4 500 zaměstnanci a denní produkcí 110 000 párů punčoch. Firma dodávala do většiny evropských zemí a do zámoří. Ve Varnsdorfu se z firmy Kunert stal státní podnik ELITE a.s. – tato firma vyrábí dodnes, avšak pouze v omeném rozsahu a s  mnohem menším počtem zaměstnanců. 

 

Na trase po pár metrech uvidíte za budovami ELITE krásný podstávkový dům, ukázku lidové architektury zdejšího kraje. U něj zabočte doleva do slepé ulice (Mlynářská), ve které se můžete podívat na bývalý větrný mlýn. Bohužel se již nedochovaly lopatky (lopaty). Nyní mlýn slouží jako soukromý rodinný domek. Vraťte se zpět a jděte dále ulicí Bratislavská, minete hřiště a odbočte vlevo do ulice Na Pastvinách.  (Tady již trasa končí pro kočárky. Ale pokud za hlavní budovou ELITE budete pokračovat do kopce, po ulici Raisova, dojdete po asfaltové silnici k vysílači, kde se trasy opět spojí.) 

Na konci ulice Na Pastvinách se napojíte na polní cestu směřující k vysílači. Když se otočíte, uvidíte neuvěřitelný kontrast přírody a průmyslu: panorama Lužických hor s tyčícími se vrcholky Jedlové, Luže, Hvozdu i Žitavských hor, dohlédnete na kostel sv. Františka z Assisi na Studánce, ale současně se dají spočítat všechny komíny, které zůstaly po někdejší slavné éře průmyslového rozvoje města (začátkem 20. století jste jich mohli spočítat přes 100!). 

Nad vysílačem se napojíte na ulici Raisova, kde se dáte doprava a po levé straně uvidíte památný strom – Dub pod Špičákem. Na konci ulice se napojíte na značenou turistickou žlutou cestu (ulice Novoměstská) a po několika metrech narazíte na soustavu rybníků Gerhus, kolem kterých vede úžasná 300 m dlouhá naučná stezka Fascinující příběh medu s naučnými tabulemi. Ideální místo na malý odpočinek - je zde posezení, houpačka pro děti, k vidění jsou i úly. 

Okruh pokračuje po žluté turistické cestě, v Tajchmanově ulici uvidíte opravený křížek. Jdete dál, přejdete  ulici k rybníku Kočka, zde se odpojíte od žluté značené turistické trasy a budete pokračovat po pravém i levém nábřeží Mandavy. U rybníku přejdete most a vydáte se po levém břehu (Dolní Nábřeží), kde můžete vidět dva podstávkové domy. U dalšího mostu přejdeme na pravý břeh a půjdete kolem fabriky KWL, která je vystavěná v secesním slohu. Hned za budovou můžete vidět v Tovární ulici další křížek, který není značený na mapách Seznamu. 

Vrátíte se na ulici Partyzánů a pokračujete ulicí k první křižovatce, kde se dáte doprava (ulice Dvořákova) až k ulici Bratislavská, kde se dáte doleva a hned další ulicí opět doleva (Jarošova) - vrátíte se na ulici Partyzánů. V ulicích Dvořákova a Jarošova si můžete prohlédnout hezké starší i nové vilky. Kdo již bude spěchat, může odbočku ulicemi Dvořákova a Jarošova  vynechat. 

Pokračujete k Městskému divadlu Varnsdorf, u divadla se nachází park, za parkem Starokatolický kostel, který je zpřístupněný. Od kostela se vydáte zpět k Informačnímu centru Varnsdorf po ulici Poštovní. 

mapa

brožura ke stažení - Trasa Včelí stezka, Červený kostel, Elite